header

Obiectve Turistice

Biserica de lemn din ses.

Lăcaşul ridicat din 1718, reprezintă una dintre cele mai mari construcţii de lemn din România, fiind numită şi "catedrala de lemn". În interior se remarcă o frumoasă colecţie de icoane pe sticlă din Nicula, însă pictură interioară este aproape în întregime ştearsă. La intrare în curtea bisericii se află un monument funerar care aminteşte existenţa dascălului şi folcloristului Petru Bilţiu Dăncuş.

Casă muzeu Dunca Pâţu.
Casă a fost amenajată şi restaurată la Muzeul Maramureşului. Aici este expus un interor cu unelte şi obiecte tradiţionale, iar o altă încăpere prezintă istoria locală cu acent pe lupta de rezistenţă anticomunistă a ieudenilor. Din familia Dunca Pâţu (cea care a donat muzeu casă curte şi grădina) au fost arestate 5 persoane.

Biserica din deal.
"Naşterea Maicii Domnului"

Monumentul datează din 1364, fiind cea mai veche biserica de lemn din Maramureş. Pictură şi iconostasul sunt bine conservate, din secolul XVIII. În biserica există icoane vechi de lemn. În podul bisericii a fost găsit în anul 1921 "Codicele de la Ieud", document ce a iscat polemici fiind cosiderat de unii istorici prima scriere românească.

Muzeul etnografic Pleş.
Muzeul privat Pleş este amenajat într-o fosta gospodărie de lemn, datând din sec. al XVII - lea. Cuprinde o colecţie de obicte de port popular şi unelte specifice acestei zone atracţia fiind prezentarea modului arhaic de prelucrare a cânepii şi inului pentru ţesăturile tradiţionale.